Over de Speelweek

Speelweek Neede is een jaarlijks kinder-dag-kamp voor kinderen met de leeftijd 6 t/m 12 jaar en een verstandelijke beperking of achterstand in de ontwikkeling. Tijdens Speelweek Neede zullen er verschillende activiteiten zijn die losjes passen bij het thema van dat jaar. Zo zal, in vijf dagen, een thema verhaal gevolgd worden, waarbij veel geknutseld, gebouwd en natuurlijk gespeeld kan worden. Daarbij horen ook een dagje uit en een dagdeel naar het zwembad. Op de laatste dag mogen ook de ouders/verzorgers komen kijken en kunnen de kinderen laten zien wat zij tijdens de week gemaakt hebben.

Speelweek Neede biedt al meer dan 25 jaar plek voor ruim 30 kinderen die worden opgedeeld in verschillende groepen. Om de kinderen tijdens de week houvast te kunnen bieden hebben de vijf dagen een vergelijkbare structuur die elke ochtend wordt doorgenomen. Hierbij worden ook pictogrammen gebruikt. Er zijn verder verschillende mogelijkheden voor de kinderen om mee te kunnen doen, waardoor elk kind mee kan doen op eigen gepaste manier. Verder zijn er voldoende begeleiders aanwezig die zorgen voor hulp en aansporing en zijn er vooral ook om zelf mee te spelen.

Speelweek Neede richt zich vooral (maar niet uitsluitend) op kinderen bij ouders/verzorgers thuis. Het doel is om de kinderen een leuke week te bezorgen en ook de ouders/verzorgers even ontlasten van de extra zorg die hun kind vaak nodig heeft. Speelweek Neede wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door sponsoring in de vorm van giften en diensten. Op deze manier is het mogelijk de bijdrage voor deelnemers vrij laag te houden en wordt de drempel voor deelname laag gehouden.