Sponsoring

De sponsoring is erg belangrijk voor Speelweek Neede. Zonder de sponsoring kan Speelweek Neede niet voortbestaan. Mocht u enthousiast zijn geworden dan kunt ook u Speelweek Neede ondersteunen door een bedrag over te maken naar bankrekening NL64 RABO 0113 1786 97 ten name van Stichting Speelweek Neede.

Door bedrijven is sponsoring ook mogelijk in de vorm van goederen en diensten. Voor deze bedrijven biedt Speelweek Neede een vermelding in het Speelweek boekje dat verspreid wordt onder ouders/verzorgers en andere sponsoren.